top_2

De melkprijs van Hyproca Goat Milk

Hyproca Goat Milk B.V. behoort tot de best betalende inzamelaars van geitenmelk in Nederland. 

Hyproca Goat Milk B.V. kent toeslagen op basis van het geleverde melkvolume (kwantumtoeslag). Dit houdt     in dat de melkprijs van Hyproca Goat Milk stijgt met het geleverde volume. Daarin onderscheid het zich van     de meeste andere verwerkers.

  Melkprijsvergelijking jaarproductie van 800.000 kg (m.i.v. 2015 standaardbedrijf)