top_6

Nieuws

21-11-2017
NGZO en LTO bieden op ministerie LNV plan van aanpak aan voor het welzijn van geitenbokjes.

Geitenbokjes krijgen beter leven
De Nederlandse Geitenzuivelorganisatie (NGZO) en de vakgroep Melkgeitenhouderij van LTO Nederland hebben vandaag op het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een plan van aanpak gepresenteerd voor het welzijn van geitenbokjes. Kern van het plan is een beter leven voor de bokjes die voor de fokkerij niet nodig zijn. In het plan is onder meer de doelstelling opgenomen dat het gemiddelde sterftecijfer gaat dalen (9,3%), dat de melkgeitenhouder langer verantwoordelijk is voor de zorg van de bokjes en dat het welzijn van de dieren in het kwaliteitssysteem voor melkgeiten (KwaliGeit) wordt opgenomen. 

De melkgeitensector telt ongeveer 365 bedrijven en circa 350.000 melkgeiten. Het welzijn van de bokjes is een onderwerp dat al langer de aandacht heeft. Een aantal jaren geleden gingen geitenbokjes hoofdzakelijk levend op transport naar de zuidelijke lidstaten om daar geslacht en geconsumeerd te worden. Vanwege de onwenselijkheid van lange-afstandstransporten zijn drie afzetkanalen van jonge geitenbokjes ontwikkeld: afmesten in Nederland op gespecialiseerde bedrijven (10-15 bedrijven), afmesten op het melkgeitenbedrijf zelf of de bokjes bestemmen voor de petfood-industrie (diervoeding). “Aan het houden van melkgeiten, en dus het leveren van melk, is onlosmakelijk verbonden dat de melkgeitenhouder goed zorgt voor alle geiten en zorgt dat de bokjes een nuttige bestemming krijgen”, zegt voorzitter Jos Tolboom van de LTO vakgroep.

Doelstelling
Het plan van aanpak heeft als doelstelling om het welzijn van alle geitenlammeren naar een hoger niveau te brengen. Dat wordt uitgedrukt in een maximum aan het uitvalspercentage. “Wij willen het sterftepercentage terugbrengen. De bovengrens van de huidige sterfte op de 70% best presterende melkleverende bedrijven wordt de norm en die ligt op maximaal 9,3% in 2020”, zegt Tolboom.
De gemiddelde sterfte binnen 6 maanden na geboorte of aanvoer is nu 7,7% voor geoormerkte lammeren op bedrijven met meer dan 200 dieren. Bij melkleverende bedrijven is dit 6,7%, op opfokbedrijven 8,4% en op afmestbedrijven 24,3%. “Dat willen we lager hebben”, aldus Tolboom. “En als de geitenhouder te hoog zit, moet hij samen met zijn dierenarts een plan van aanpak maken en uitvoeren.”

Geitenzuivel
De duurzame geitenzuivelketen streeft naar een toekomstbestendige en verantwoorde manier van voedselproductie. ”Een van de aspecten hiervan is dat er met respect wordt omgegaan met dieren”, zegt voorzitter Nico Verduin van de NGZO. “Wat ons betreft worden de geitenbokjes bij voorkeur op het eigen bedrijf of via een 1 op 1 relatie afgemest en daarna geslacht voor consumptie. Geitenbokjes die niet op het eigen bedrijf worden afgemest dienen een vergelijkbaar diergezondheids- en dierenwelzijnsniveau te hebben. Dit borgen we met dit plan van aanpak.”

Uitgangspunten
NGZO en LTO Nederland hebben voor het plan van aanpak vier uitgangspunten.

  • Aan het houden van melkgeiten (en dus het leveren van melk) is onlosmakelijk verbonden dat de melkgeitenhouder goed zorgt voor alle aanwezige geiten op het bedrijf en zorgt dat deze dieren bij afvoer een nuttige bestemming krijgen. De melkgeitenhouder is verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de uitval tot een leeftijd van 21 dagen van alle lammeren.
  • Binnen het plan van aanpak moeten geitenhouders voor de afzet van hun bokje in principe de keuze kunnen blijven maken voor zelf afmesten, naar bokkenmesterij of pet food of nieuwe afzetkanalen.
  • Het sterftepercentage op melkleverende- en opfokbedrijven moet haalbaar zijn voor gespecialiseerde afmestbedrijven.
  • Het plan van aanpak wordt ingebed in het kwaliteitssysteem KwaliGeit van de sector. In het KwaliGeit-protocol worden eisen gesteld aan diergezondheid en –welzijn. Het plan van aanpak welzijn geitenbokjes wordt toegevoegd aan het KwaliGeit-protocol.
 Informatie : Maarten Leseman  17-11-2017      

Links Jos Tolbooms (voorzitter LTO vakgroep geitenhouderij) en rechts Nico Verduin (voorzitter NGZO) bieden het plan van aanpak aan aan Lieke Hendrix (midden) van het LNV aan.
Links Jos Tolbooms (voorzitter LTO vakgroep geitenhouderij) en rechts Nico Verduin (voorzitter NGZO) bieden het plan van aanpak aan aan Lieke Hendrix (midden) van het LNV aan.
Zie ook: http://www.vakbladgeitenhouderij.nl/plan-van-aanpak-welzijn-bokjes/

 HGM aanwezig op Nationaal Geiten Event in IJsselhallen Zwolle

Op zaterdag 10 september 2016 vindt in de IJsselhallen in Zwolle een uniek evenement plaats: het Nationaal Geiten Event. De Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij, de stichting Landelijke Geitenkeuring, LTO-vakgroep Melkgeitenhouderij en het vakblad Geitenhouderij bundelen hun krachten om ontwikkelingen vanuit het bedrijfsleven, geitenkeuringen en een symposium te presenteren. Op zo’n event kan Hyproca Goat Milk natuurlijk niet ontbreken. U vindt de stand van Hyproca Goat Milk tegenover de ingang van de expohal. Wij kijken ernaar uit om in gesprek te komen met huidige, maar ook toekomstige leden van HGM en andere geïnteresseerden. De entree is gratis. Meer informatie over het programma vindt u op http://www.geitenevent.nl/

Feiten over Geiten

Vanuit het bedrijfsleven kwam afgelopen jaar regelmatig de vraag of er algemene informatie beschikbaar is over de melkgeitensector.

Er bleek behalve een gewaardeerde maar gedateerde folder van het Productschap Zuivel niets voorhanden.
Daarom is in opdracht van het Platform Melkgeitenhouderij het afgelopen jaar door de LTO Vakgroep een nieuwe folder ontwikkeld en deze is per vandaag beschikbaar voor de NGZO leden.

Download hier de folder

Nieuw hoofdkantoor Ausnutria Hyproca

Er is de afgelopen maanden hard gewerkt aan het inrichten van het nieuwe hoofdkantoor van Ausnutria Hyproca in Zwolle. Het resultaat is een inspirerende werkomgeving. Per 1 februari verhuizen de medewerkers van Hyproca Nutrition en Hyproca Dairy Products naar Zwolle, en sluit het kantoor in Almelo. Op 15 februari volgen de medewerkers van Ausnutria Hyproca en Hyproca Lypack en sluit het huidige hoofdkantoor in Heerenveen.

Wie verhuizen?

De verhuizing betekent de centralisatie van de Marketing en Sales groepen (Hyproca Nutrition, Hyproca Dairy Products, Hyproca Lypack) en Ausnutria Hyproca. Ook een klein aantal medewerkers van de fabriekslocaties verhuizen. Alle medewerkers die dagelijks actief betrokken zijn bij productie, blijven werkzaam vanuit de huidige locatie. 

Ons nieuwe adres

Postadres:   
Bezoekadres: 
Postbus 50078    
Dokter van Deenweg 150
8002 LB Zwolle  
8025 BM Zwolle
Nederland Nederland

 

GD onderzoekt test CEA
(bron: Vakblad Geitenhouderij)

GD onderzoekt op het moment een confirmatietest voor caprine artritis encephalitis (CAE). Deze test wordt ingezet om dubieuze of positieve testuitslagen te bevestigen. Dit staat te lezen op de website van GD. Lees meer...